Zakład produkcyjny z branży metalowej i tworzyw sztucznych
(ok.30 pracowników produkcyjnych)
w związku z sezonowością
poszukuje kooperantów / przyjmie zlecenia produkcyjne
na okres jesienno - zimowy.Tel: 502 254 675