Test wymagań systemowych programu Linkor

Istnieje funkcja php curl   TAK
Istnieje funkcja php file_get_contents   TAK
Istnieje plik Linkor.txt   TAK
Plik linkor.txt ma uprawnienia 666   TAK