Test poprawności instalacji systemu Linkor

Test serwera oraz plików instalacyjnych

Test wyświetlania linków