1 ania
2 tomek
3 waniek
4 munia

1 duża
4pipka
3 miły
2 zielony